Back Logo

Certyfikaty SMAKU ITI

W 2019 roku (iTQi) Miedzynarodowy Instut Jakości i Smaku zmienił nazwę na (iTi) Międzynarodowy Instrtytut Smaku. 
 

W tym roku zgłosiliśmy naszą wodę JAWOR MINERAL do konkursu iTi . W efekcie otrzymaliśmy dwie nagrody THE SUPERIOR TASTE: 2 gwiazdki dla wody niegazowanej oraz 3 gwiazdki dla wariantów gazowanych. W przyszłorocznej edycji (2020) mamy szansę otrzymać po raz trzeci z rzędu 3 gwiazdki, a co za tym idzie, nagrodę CRYSTAL TASTE. 

 

Przyznawanie certyfikatów SMAKU ITQI

Co to jest nagroda Superior Taste Award?

Nagrodę Superior Taste Award przyznaje iTQi (The International Taste & Quality Institute ) - Międzynarodowy Instytut Smaku i Jakości z siedzibą w Brukseli. Jest to światowa organizacja przyznająca certyfikaty SMAKU produktom spożywczym – zarówno jedzeniu jak i napojom .

Organizacja wybiera jurorów z spośród 15 najbardziej prestiżowych Europejskich szkół kulinarnych oraz stowarzyszeń sommelierów. Są to uznani w Europie Szefowie Kuchni, Smommelierzy, Specjaliści ds. opiniotwórczości w dziedzinie smaku różnych narodowości.
iTQi współpracuje z taki organizacjami jak: Maîtres Cuisiniers de France, Academy of Culinary Arts, Hellenic Chefs' Association, Académie Culinaire de France, Verband der Köche Deutschlands, Federación de Asociaciones de Cocineros de España, Federerazione dei Cuochi Italiana, Årets Kock of Sweden, Euro-Toques, Gilde Van Nedrlandse Meesterkoks, Associação de Cozinheiros Profisionais de Portugal, Craft Guild of Chefs, Turkish Cooks Association, World Master Chefs Society (WMCS) i Association de la Sommellerie Internationale (ASI).

Zasady przygotowania produktu do oceny Jury

Producent wysyła próbki produktu do instytutu. iTQi sprawdza czy otrzymany produkt nadaje się do testów. Próbki danego wyrobu spożywczego dostają swój unikalny numer, następnie każdy z nich podaje się komisji w jednakowych, oznakowanych opakowaniach, a ocenę zapisuje się przy numerze, bez żadnych znaków firmowych aby osoby testujące nie wiedziały jakiej marki produkt testują. Oceniane wyroby są przygotowywane ściśle wg instrukcji przygotowania oraz są poddawane do degustacji wg zalecanego sposobu podania producenta.

Proces oceniania

iTQi zastrzega sobie prawa do sprawdzenia fizycznych oraz chemicznych właściwości próbek w akredytowanych laboratoriach alby mieć pewność, że produkty zgłoszone do nagrody są takiej samej jakości jak te dostarczane do konsumentów.
Każdy Juror ocenia smak produktu i przypisuje wynik liczbowy do każdego kryterium z analizy sensorycznej na dostarczonym arkuszu oceny. Punkty mają na celu odzwierciedlenie ogólnego poczucia przyjemności hedonicznej (najważniejszej wagi w końcowym oznaczeniu) i innych kryteriów, takich jak wygląd, zapach, tekstura, smak i wrażenia w ustach. Punkty przyznane przez każdą osobę z jury są zapisywane w systemie i składają się na końcową ocenę. Produkt jest oceniany w perspektywie jego indywidualnych właściwości i nie porównuje się go do innych. Dla każdego produktu iTQi wydaje poufny raport z kartą oceny sensorycznej wyszczególniającą różne kryteria organoleptyczne. Fragmenty komentarzy lub sugestii szefów kuchni i Sommelierów są udostępniane na życzenie.