Back Logo

Nagroda Doceń Polskie

Program „Doceń polskie” rozpoczął swoją działalność w 2011 roku i ma na celu propagowanie
wysokiej jakości produktów spożywczych dostępnych na polskim rynku oraz ich wytwórców. Oceną
artykułów spożywczych zajmują się specjaliści zawodowo związani z żywnością i technologią
żywienia, którzy tworzą Lożę Ekspertów. Zasiadają w niej m.in. członkowie Klubu Szefów Kuchni
a przewodniczącym jury jest gastronom Mirek Drewniak. To właśnie członkowie Loży Ekspertów
podejmują decyzję o przyznaniu certyfikatu jakości „Doceń polskie”.

Sposób oceny żywności

Warunkiem dopuszczenia produktu do atestacji jest posiadanie przez artykuł spożywczy „polskiego
akcentu” czyli powiązania z naszym krajem. Podczas audytu żywność jest oceniana przez Lożę
Ekspertów: każdy członek komisji sprawdza indywidualnie wszystkie zgłoszone wyroby w kategoriach:
smak, wygląd i stosunek jakości do ceny, przyznając oceny. Aby produkt spożywczy otrzymał
certyfikat „Doceń polskie” potrzeba minimum 7,5 pkt, a tytułem TOP PRODUKT honoruje się żywność
z maksymalnymi notami (samymi „10”). Certyfikaty są przyznawane na okres 2 lat, po tym czasie
producent może zgłosić swój wyrób ponownie do oceny.
Zasady są takie same dla wszystkich producentów, w tym tych, którzy oferują wyroby marki własnej.
Decyzja o wyróżnieniu naszej wody Jawor Mineral zapadła 30 stycznia w Sosnowcu, podczas XXXI
atestacji żywności programu promocyjnego „Doceń polskie”, którego patronem honorowym jest
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasza woda zdobyła nie tylko certyfikat, ale też tytuł TOP
PRODUKT, który jest przyznawany wyłącznie wyróżniającym się artykułom spożywczym, które mogą
podczas degustacji otrzymać 10 pkt. Nasz produkt otrzymał 10/10 punktów.